Tại sao nước mưa lại không lọt qua lỗ nhỏ trên vải bạt, ô?


Câu 10492 Thông hiểu

Tại sao nước mưa lại không lọt qua lỗ nhỏ trên vải bạt, ô?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

 Vận dụng lí thuyết về sức căng bề mặt của chất lỏng, hiện tượng dính ướt và không dính ướt

Xem lời giải

...