Đồ thị hàm số y = (x^3) - 3x + 2 có 2 điểm cực trị A, ;B. Diện tích tam giác OAB ; với O(0;0) là gốc tọa độ bằng:


Câu 105 Vận dụng

Đồ thị hàm số $y = {x^3} - 3x + 2$ có $2$ điểm cực trị $A,\;B.$ Diện tích tam giác $OAB\;$ với $O(0;0)$ là gốc tọa độ bằng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Xác định tọa độ 2 điểm cực trị $A,\;B.$

- Tính diện tích tam giác $OAB$ theo công thức: $S = \dfrac{1}{2}a.h$ (với $a$ là độ dài đáy, $h$ là độ dài đường cao tương ứng với đáy đã chọn).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.