Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y =  - (x^4) + 6(x^2) - 5 tại điểm cực tiểu của nó.


Câu 1051 Vận dụng

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y =  - {x^4} + 6{x^2} - 5$ tại điểm cực tiểu của nó.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Khảo sát hàm số $y =  - {x^4} + 6{x^2} - 5$ tìm điểm cực tiểu của đồ thị hàm số.

- Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm cực tiểu vừa tìm được.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.