Điều nào sau đây là sai khi nói về hơi bão hoà?


Câu 10527 Thông hiểu

Điều nào sau đây là sai khi nói về hơi bão hoà?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng lí thuyết về hơi bão hòa

Xem lời giải

...