Hình lập phương A có cạnh bằng ((2)(3) ) cạnh hình lập phương B . Hỏi thể tích hình lập phương A  bằng bao nhiêu phần thể tích hình lập phương  B .


Câu 10529 Thông hiểu

Hình lập phương $A$ có cạnh bằng \(\dfrac{2}{3}\) cạnh hình lập phương $B$ . Hỏi thể tích hình lập phương $A$  bằng bao nhiêu phần thể tích hình lập phương  $B$ .


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Áp dụng công thức tính thể tính hình lập phương $V=a^3$ (với $a$ là độ dài một cạnh hình lập phương) để giải bài toán.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.