Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = (((x^3)))(3) - 2(x^2) + x + 2 song song với đường thẳng y =  - 2x + 5 có phương trình là:


Câu 1053 Vận dụng

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \dfrac{{{x^3}}}{3} - 2{x^2} + x + 2$ song song với đường thẳng $y =  - 2x + 5$ có phương trình là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Tiếp tuyến song song với đường thẳng $y =  - 2x + 5$ thì có hệ số góc bằng với hệ số góc của đường thẳng nên $y' =  - 2$.

Giải phương trình $y' =  - 2$ tìm các nghiệm rồi suy ra tọa độ tiếp điểm, từ đó viết được phương trình tiếp tuyến.

Đường thẳng $d$ đi qua $A\left( {{x_0};{y_0}} \right)$ và có hệ số góc $k$ có phương trình $y = k\left( {x - {x_0}} \right) + {y_0}$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.