Giả sử tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = 2(x^3) - 6(x^2) + 18x + 1 song song với đường thẳng d:12x - y = 0 có dạng y = ax + b. Khi đó tổng a + b là:


Câu 1054 Vận dụng

Giả sử tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = 2{x^3} - 6{x^2} + 18x + 1$ song song với đường thẳng $d:12x - y = 0$ có dạng $y = ax + b$. Khi đó tổng $a + b$ là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Tìm hệ số góc của tiếp tuyến: Tiếp tuyến song song với đường thẳng $y = 12x$ thì $k = 12$

- Tìm tọa độ tiếp điểm: Giải phương trình $y'\left( {{x_0}} \right) = 12$

- Viết phương trình tiếp tuyến đi qua điểm $\left( {{x_0};{y_0}} \right)$ và có hệ số góc $k = 12$, từ đó tìm được $a,b \Rightarrow a + b$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.