((77^0)F ) bằng bao nhiêu (^0C )?


Câu 105416 Vận dụng

\({77^0}F\) bằng bao nhiêu \(^0C\)?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Cách quy đổi từ 0C sang 0F:

\(t{(^0}F) = ({t^0}C).1,8 + 32\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.