Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình thang vuông (( (góc A = góc B = ((90)^0)) ) ) . 

Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông \(\left( {\widehat A = \widehat B = {{90}^0}} \right)\) . 


Câu 10547 Thông hiểu

Có bao nhiêu cạnh song song với mặt phẳng \(\left( {BCC'B'} \right)\) ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng quan hệ song song giữa đường thẳng và mặt phẳng.

Xem lời giải


Câu 10546 Thông hiểu

Có bao nhiêu cạnh vuông góc  với mặt phẳng \(\left( {BCC'B'} \right)\) ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng quan hệ vuông góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.