Nồng độ cao nhất của dung dịch HCl ở 20oC là


Câu 10555 Nhận biết

Nồng độ cao nhất của dung dịch HCl ở 20oC là


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.