Cho hàm số: y=((x)^(3))-((x)^(2))+1  . Tìm điểm nằm trên đồ thị hàm số sao cho tiếp tuyến tại điểm đó có hệ số góc nhỏ nhất.


Câu 1057 Vận dụng

Cho hàm số: $y={{x}^{3}}-{{x}^{2}}+1$  . Tìm điểm nằm trên đồ thị hàm số sao cho tiếp tuyến tại điểm đó có hệ số góc nhỏ nhất.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Gọi \(M\left( {a;b} \right)\) là điểm mà tại đó tiếp tuyến với đồ thị hàm số có hệ số góc nhỏ nhất \(k\).

- Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại \(M:y = y'\left( a \right)\left( {x - a} \right) + b\).

- Tìm \(GTNN\) của \(y'\left( a \right) \Rightarrow a \Rightarrow b \Rightarrow M\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.