Đặt vào hai đầu điện trở (R ) một hiệu điện thế không đổi (U ). Công suất toả nhiệt trên điện trở (R ) là


Câu 105839 Thông hiểu

Đặt vào hai đầu điện trở \(R\) một hiệu điện thế không đổi \(U\). Công suất toả nhiệt trên điện trở \(R\) là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính công suất toả nhiệt: \(P = \frac{{{U^2}}}{R}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.