Cho hàm số y = ((2x - 1))((x - 1)) , , ,( C ). Tìm điểm M thuộc (C) sao cho tiếp tuyến tại M và hai trục tọa độ tạo thành tam giác cân.


Câu 1059 Vận dụng

Cho hàm số $y = \dfrac{{2x - 1}}{{x - 1}}\,\,\,\left( C \right)$. Tìm điểm $M$ thuộc $(C)$ sao cho tiếp tuyến tại $M$ và hai trục tọa độ tạo thành tam giác cân.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tính $y'$ 

- Viết phương trình tiếp tuyến của đths tại điểm $\left( {{x_0};{y_0}} \right)$ là $y = y'\left( {{x_0}} \right)\left( {x - {x_0}} \right) + {y_0}$

- Tìm tọa độ các giao điểm của tiếp tuyến với hai trục tọa độ:

+ Giao với $Ox \Rightarrow y = 0$

+ Giao với $Oy \Rightarrow x = 0$

- Tam giác $OAB$ cân tại $O \Leftrightarrow OA = OB$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.