Một con lắc đơn có chiều dài (50 cm ) dao động điều hòa tại nơi có (g = 9,8 ; ;(m)(((s^2))) ) với biên độ góc ((alpha _0) ). Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí biên dương đến vị trí có li độ góc (alpha  = (((alpha _0)))((căn 2 )) ) gần giá trị nào nhất sau đây?


Câu 105972 Vận dụng

Một con lắc đơn có chiều dài \(50 cm\) dao động điều hòa tại nơi có \(g = 9,8\;\;\dfrac{m}{{{s^2}}}\) với biên độ góc \({\alpha _0}\). Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí biên dương đến vị trí có li độ góc \(\alpha  = \dfrac{{{\alpha _0}}}{{\sqrt 2 }}\) gần giá trị nào nhất sau đây?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Chu kì dao động của con lắc đơn dao động điều hòa: \(T = 2\pi \sqrt {\dfrac{l}{g}} \)

Sử dụng VTLG.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.