banner redirect homepage

Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau (13cm, ) dao động cùng pha, cùng biên độ (a ) theo phương thẳng đứng. Điểm O thuộc mặt nước cách A và B lần lượt là (5 cm ) và (12 cm ) dao động với biên độ là (2a. ) Điểm M thuộc đoạn AB, gọi (<=ft ( d right ) ) là đường thẳng đi qua O và M. Cho M di chuyển trên đoạn AB đến vị trí sao cho tổng khoảng cách từ hai nguồn đến đường thẳng (<=ft ( d right ) ) là lớn nhất thì phần tử nước tại M dao động với biên độ (2a. ) Xét trong khoảng AB tối thiểu có số điểm dao động với biên độ (2a ) là


Câu 105988 Vận dụng cao

Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau \(13cm,\) dao động cùng pha, cùng biên độ \(a\) theo phương thẳng đứng. Điểm O thuộc mặt nước cách A và B lần lượt là \(5 cm\) và \(12 cm\) dao động với biên độ là \(2a.\) Điểm M thuộc đoạn AB, gọi \(\left ( d \right )\) là đường thẳng đi qua O và M. Cho M di chuyển trên đoạn AB đến vị trí sao cho tổng khoảng cách từ hai nguồn đến đường thẳng \(\left ( d \right )\) là lớn nhất thì phần tử nước tại M dao động với biên độ \(2a.\) Xét trong khoảng AB tối thiểu có số điểm dao động với biên độ \(2a\) là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Điều kiện có cực đại giao thoa trong giao thoa sóng hai nguồn cùng pha: \({d_2} - {d_1} = k\lambda ;k \in Z\)

Số cực đại giao thoa bằng số giá trị k nguyên thỏa mãn: \( - \dfrac{{AB}}{\lambda } < k < \dfrac{{AB}}{\lambda }\)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.