Mệnh đề không chính xác là


Câu 10599 Thông hiểu

Mệnh đề không chính xác là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết hợp chất không có oxi của halogen

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.