Cho hàm số y = f( x ) = (((x^3)))(3) - m(x^2) - 6mx - 9m + 12 có đồ thị hàm số ( ((C_m)) ). Khi tham số m thay đổi, các đồ thị ( ((C_m)) ) đều tiếp xúc với một đường thẳng cố định. Đường thẳng này có phương trình:


Câu 1060 Vận dụng

Cho hàm số $y = f\left( x \right) = \dfrac{{{x^3}}}{3} - m{x^2} - 6mx - 9m + 12$ có đồ thị hàm số $\left( {{C_m}} \right)$. Khi tham số m thay đổi, các đồ thị $\left( {{C_m}} \right)$ đều tiếp xúc với một đường thẳng cố định. Đường thẳng này có phương trình:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Tính $y'$.

- Tìm điểm cố định mà đồ thị hàm số đi qua.

- Phương trình tiếp tuyến tại điểm $\left( {{x_0};{y_0}} \right)$$y = y'\left( {{x_0}} \right)\left( {x - {x_0}} \right) + {y_0}$.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.