Đề thi THPT QG - 2021 - mã 101 Cho hàm số (f( x ) = (e^x) + 2 ). Khẳng định nào dưới đây đúng?


Câu 106182 Thông hiểu

Đề thi THPT QG - 2021 - mã 101

Cho hàm số \(f\left( x \right) = {e^x} + 2\). Khẳng định nào dưới đây đúng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính nguyên hàm: \(\int {{e^x}dx}  = {e^x} + C\), \(\int {{x^n}dx}  = \dfrac{{{x^{n + 1}}}}{{n + 1}} + C\).

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.