Cơ thể nào sau đây có kiểu gen dị hợp tử về 2 cặp gen?


Câu 106249 Nhận biết

Cơ thể nào sau đây có kiểu gen dị hợp tử về 2 cặp gen?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.