Hòa tan 8,075 gam hỗn hợp A gồm NaX và NaY (X, Y là 2 halogen kế tiếp) vào nước. Dung dịch thu được cho phản ứng vừa đủ với dung dịch AgNO3 thu được 16,575 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaX và NaY tương ứng là


Câu 10629 Vận dụng

Hòa tan 8,075 gam hỗn hợp A gồm NaX và NaY (X, Y là 2 halogen kế tiếp) vào nước. Dung dịch thu được cho phản ứng vừa đủ với dung dịch AgNO3 thu được 16,575 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaX và NaY tương ứng là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

TH1: Cả 2 muối halogenua đều tạo kết tủa

NaR  +  AgNO3 → AgR + NaNO3

=> $\frac{{8,075}}{{23 + R}} = \frac{{16,575}}{{108 + R}}$

+) Gọi nNaCl = x mol;  nNaBr = y mol => mhỗn hợp = PT(1)

+) mkết tủa = mAgCl + mAgBr => PT(2)

TH2: Chỉ có 1 muối halogenua tạo kết tủa => 2 muối là NaF và NaCl

PT: NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

+) nNaCl = nAgCl => mNaCl => mNaF

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.