Hai con lắc đơn có chiều dài ((l_1) ) và ((l_2) )  dao động điều hòa tại cùng một nơi có chu kì dao động lần lượt là ((T_1) ) và ((T_2) ).  Biết tại nơi này, nếu con lắc có chiều dài (( ell _1) + ( ell _2) ) thì dao động với chu kì 1,0s; nếu con lắc có chiều dài (( ell _2)-( ell _1) ) thì dao động với chu kì 0,53s. Giá trị của ((T_1) ) và ((T_2) ) là


Câu 106299 Vận dụng

Hai con lắc đơn có chiều dài \({l_1}\) và \({l_2}\)  dao động điều hòa tại cùng một nơi có chu kì dao động lần lượt là \({T_1}\) và \({T_2}\).  Biết tại nơi này, nếu con lắc có chiều dài \({\ell _1} + {\ell _2}\) thì dao động với chu kì 1,0s; nếu con lắc có chiều dài \({\ell _2}-{\ell _1}\) thì dao động với chu kì 0,53s. Giá trị của \({T_1}\) và \({T_2}\) là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Chu kì dao động của con lắc đơn: \(T = 2\pi \sqrt {\frac{l}{g}} \)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.