Biết đồ thị các hàm số y = (x^3) + (5)(4)x - 2 và y = (x^2) + x - 2 tiếp xúc nhau tại điểm M((x_0) ,; ,(y_0)). Tìm (x_0).


Câu 1063 Thông hiểu

Biết đồ thị các hàm số $y = {x^3} + \dfrac{5}{4}x - 2$ và $y = {x^2} + x - 2$ tiếp xúc nhau tại điểm $M({x_0}\,;\,{y_0})$. Tìm ${x_0}.$


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Điều kiện để hai đường cong tiếp xúc là hệ phương trình $\left\{ \begin{gathered}  f\left( x \right) = g\left( x \right) \hfill \\  f'\left( x \right) = g'\left( x \right) \hfill \\ \end{gathered}  \right.$ có nghiệm.

- Giải hệ trên tìm $x$.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.