Cho 25 gam nước clo vào một dung dịch có chứa 2,499 gam KBr thấy dung dịch chuyển sang màu vàng đậm và KBr vẫn còn dư. Sau thí nghiệm, cô cạn dung dịch thu được 1,609 gam chất rắn khan. Biết hiệu suất phản ứng 100%, nồng độ % của nước clo là


Câu 10633 Vận dụng

Cho 25 gam nước clo vào một dung dịch có chứa 2,499 gam KBr thấy dung dịch chuyển sang màu vàng đậm và KBr vẫn còn dư. Sau thí nghiệm, cô cạn dung dịch thu được 1,609 gam chất rắn khan. Biết hiệu suất phản ứng 100%, nồng độ % của nước clo là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Gọi nCl2 = x mol

Cl2  + 2KBr → 2KCl + Br2

=> tính số mol KCl theo x

+) Muối khan thu được gồm KCl và KBr còn dư

nKBr dư = 0,021 – 2x  => mmuối = mKBr dư + mKCl = 1,609 => x

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.