Hòa tan hoàn toàn 4,82 gam hỗn hợp gồm 3 muối NaF, NaCl, NaBr vào nước được dung dịch A. Sục khí Cl2 dư vào dung dịch A rồi cô cạn hoàn toàn dung dịch sau phản ứng thu được 3,93 gam muối khan. Mặt khác, lấy ½ lượng muối khan này vào nước rồi cho phản ứng với dung dịch AgNO3 dư, thu được 4,305 gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của NaF trong hỗn hợp là


Câu 10636 Vận dụng

Hòa tan hoàn toàn 4,82 gam hỗn hợp gồm 3 muối NaF, NaCl, NaBr vào nước được dung dịch A. Sục khí Cl2 dư vào dung dịch A rồi cô cạn hoàn toàn dung dịch sau phản ứng thu được 3,93 gam muối khan. Mặt khác, lấy ½ lượng muối khan này vào nước rồi cho phản ứng với dung dịch AgNO3 dư, thu được 4,305 gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của NaF trong hỗn hợp là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Gọi nNaF = x mol; nNaCl = y mol;  nNaBr = z mol => mhỗn hợp = PT(1)

Sục khí Cl2 dư vào A thu được 2 muối NaF (x mol) và NaCl (y + z) mol

=> mmuối khan = PT(2)

Lấy ½ lượng muối khan tác dụng với dung dịch AgNO3 => thu được kết tủa là AgCl

+) Bảo toàn nguyên tử Cl => nAgCl = PT(3)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.