Hỗn hợp A gồm 3 muối MgCl2, NaBr, KI. Cho 93,4g hỗn hợp A tác dụng với 700ml dung dịch AgNO3 2M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch D và kết tủa B. Cho 22,4 gam bột Fe vào dung dịch D, sau khi phản ứng xong thu được chất rắn F và dung dịch E. Cho F vào dung dịch HCl dư tạo ra 4,48 lít H2 (đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch E thu được kết tủa, nung kết tủa trong không khí cho đến khối lượng không đổi thu được 24 gam chất rắn. Khối lượng kết tủa B là


Câu 10637 Vận dụng cao

Hỗn hợp A gồm 3 muối MgCl2, NaBr, KI. Cho 93,4g hỗn hợp A tác dụng với 700ml dung dịch AgNO3 2M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch D và kết tủa B. Cho 22,4 gam bột Fe vào dung dịch D, sau khi phản ứng xong thu được chất rắn F và dung dịch E. Cho F vào dung dịch HCl dư tạo ra 4,48 lít H2 (đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch E thu được kết tủa, nung kết tủa trong không khí cho đến khối lượng không đổi thu được 24 gam chất rắn. Khối lượng kết tủa B là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Vì rắn F tác dụng với dung dịch HCl dư sinh ra khí H2 => trong F chứa Fe dư và Ag => tính được số mol AgNO3

+) Bảo toàn nguyên tố Ag và halogen:

nAgNO3 ban đầu = nAgCl + nAgBr + nAgI + nAgNO3 dư = 2.nMgCl2 + nNaBr + nKI + nAgNO3 dư

+) Dung dịch E: Fe(NO3)2, Mg(NO3)2, NaNO3, KNO3 chỉ có Fe(NO3)2, Mg(NO3)2 tham gia phản ứng với dung dịch NaOH dư => 24 gam rắn sau khi nung là: Fe2O3 và MgO

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.