Quốc gia nào sau đây ở không phải là thuộc địa của Pháp?


Câu 106431 Thông hiểu

Quốc gia nào sau đây ở không phải là thuộc địa của Pháp?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại bài các quốc gia Đông Nam Á và quan sát lược đồ

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.