Trước khi trở thành thuộc địa, Campuchia theo chế độ gì?


Câu 106445 Thông hiểu

Trước khi trở thành thuộc địa, Campuchia theo chế độ gì?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại bài cuộc đấu tranh của nhân dân Cam-puchia

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.