Cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Campuchia chống lại thực dân Pháp là?


Câu 106446 Thông hiểu

Cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Campuchia chống lại thực dân Pháp là?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại bài cuộc đấu tranh của nhân dân Cam-puchia

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.