Cấu hình e của nguyên tử X là 1s22s22p63s23p64s2, của nguyên tử Y là 1s22s22p5. Hợp chất tạo thành giữa X và Y là


Câu 10677 Vận dụng

Cấu hình e của nguyên tử X là 1s22s22p63s23p64s2, của nguyên tử Y là 1s22s22p5. Hợp chất tạo thành giữa X và Y là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Viết cấu hình e của mỗi nguyên tố

+) Dựa vào quy tắc bát tử => xác định số e nhường và e nhận

=> xác định công thức phân tử

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.