Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206 Giả sử sự thay đổi sinh khối trong quá trình diễn thế sinh thái của 4 quần xã sinh vật được mô tả ở các hình I; II; III và IV. Trong 4 hình trên, 2 hình nào đều mô tả sinh khối của quần xã trong quá trình diễn thế nguyên sinh.


Câu 106847 Thông hiểu

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Giả sử sự thay đổi sinh khối trong quá trình diễn thế sinh thái của 4 quần xã sinh vật được mô tả ở các hình I; II; III và IV.

Trong 4 hình trên, 2 hình nào đều mô tả sinh khối của quần xã trong quá trình diễn thế nguyên sinh.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Diễn thế nguyên sinh sẽ hình thành 1 quần xã tương đối ổn định, có sinh khối lớn.

Diễn thế thứ sinh sẽ hình thành 1 quần xã suy thoái hoặc tương đối ổn định, có sinh khối nhỏ.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.