Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206 Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operon Lac ở vi khuẩn E.coli, đột biến xảy ra ở vị trí nào sau đây của Operon có thể làm cho các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã ngay cả khi môi trường không có lactôzơ.


Câu 106873 Nhận biết

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operon Lac ở vi khuẩn E.coli, đột biến xảy ra ở vị trí nào sau đây của Operon có thể làm cho các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã ngay cả khi môi trường không có lactôzơ.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Trong điều kiện không có lactose, các gen cấu trúc được phiên mã nếu:

+ Không có protein ức chế → Gen điều hòa bị đột biến.

+ Protein ức chế không liên kết được với vùng vận hành → Vùng vận hành bị đột biến.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.