Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301 Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?


Câu 106893 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Phân tích, nhận xét, rút ra kết luận về ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930-1931.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.