Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301 Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?


Câu 106896 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Phân tích, nhận xét, rút ra nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dẫn tộc ở châu Phi.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.