A là tập hợp tên các hình trong Hình 3: Khẳng định nào sau đây đúng?


Câu 107105 Nhận biết

A là tập hợp tên các hình trong Hình 3:

Khẳng định nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) Quan sát và nhận dạng các hình.

+) Các phần tử của A viết trong dấu ngoặc nhọn { }, cách nhau bởi dấu phẩy “,”

+) Các phần tử là tên các loại hình học.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.