Cho (a,b,c ) là các số tự nhiên tùy ý. Khẳng định nào sau đây sai?


Câu 107339 Nhận biết

Cho \(a,b,c\) là các số tự nhiên tùy ý. Khẳng định nào sau đây sai?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tích \(\left( {ab} \right)c\) hay \(a\left( {bc} \right)\) gọi là tích cả ba số a, b, c và viết gọn là \(abc\).

Tính chất giao hoán: \(a.b = b.a\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.