Chất nào sau đây vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử?


Câu 10739 Thông hiểu

Chất nào sau đây vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.