Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp X gồm saccarozơ và mantozơ thu được hỗn hợp Y. Biết rằng hỗn hợp Y phản ứng vừa đủ 0,015 mol Br2. Nếu đem dung dịch chứa 3,42 gam hỗn hợp X cho phản ứng lượng dư AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag tạo thành là bao nhiêu (biết hiệu suất phản ứng tráng gương là 90%):


Câu 1075 Vận dụng cao

Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp X gồm saccarozơ và mantozơ thu được hỗn hợp Y. Biết rằng hỗn hợp Y phản ứng vừa đủ 0,015 mol Br2. Nếu đem dung dịch chứa 3,42 gam hỗn hợp X cho phản ứng lượng dư AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag tạo thành là bao nhiêu (biết hiệu suất phản ứng tráng gương là 90%):


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

$\begin{align}& Saccarozo\xrightarrow{thuy\,phan}1glucozo+1fructozo \\ & Mantozo\xrightarrow{thuy\,phan}2glucozo \\ \end{align}$

$Mantozo:y\xrightarrow{AgN{{O}_{3}}/N{{H}_{3}},\,\,{{t}^{o}}}2Ag:2y$

nGlu= nBr2

Lượng chất B sau phản ứng =  $\frac{{{n_{A(pt)}}}}{{100}}$. H

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.