Look at the picture and show where things are. Use these prepositions below (Nhìn tranh và miêu tả vị trí đồ vật. Sử dụng các giới từ sau)on (x2)            in         under         near         next to        behind

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.