Tập nghiệm của hệ bất phương trình (( 3x - 5 + căn x  < 2x + căn x 2(x^2) - 5x + 3 > 0 right. ) là


Câu 107582 Vận dụng
Tập nghiệm của hệ bất phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}3x - 5 + \sqrt x  < 2x + \sqrt x \\2{x^2} - 5x + 3 > 0\end{array} \right.\)

Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tìm điều kiện xác định, sau đó đưa về giải bất phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.