Điểm (x ) trong hình sau đây biểu diễn số nguyên nào? 


Câu 107813 Nhận biết
Điểm \(x\) trong hình sau đây biểu diễn số nguyên nào?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Đếm khoảng cách từ điểm \(x\) đến điểm \(0\), thêm dấu “-” vào số vừa tìm được.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.