Nói về chu kỳ tế bào, phát biểu nào sau đây không đúng?


Câu 10783 Thông hiểu

Nói về chu kỳ tế bào, phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.