Chu kỳ tế bào nào ở người có thời gian ngắn nhất


Câu 10784 Vận dụng

Chu kỳ tế bào nào ở người có thời gian ngắn nhất


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tế bào này phân chia nhanh nhất.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.