Nếu (a ) là số nguyên dương thì:


Câu 107893 Thông hiểu
Nếu \(a\) là số nguyên dương thì:

Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Số nguyên dương là các số tự nhiên khác \(0\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.