Các tế bào trong cơ thể đa bào chỉ phân chia khi:


Câu 10790 Nhận biết

Các tế bào trong cơ thể đa bào chỉ phân chia khi:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.