Ở người, loại tế bào chỉ tồn tại ở pha G1 mà không bao giờ phân chia là


Câu 10792 Vận dụng

Ở người, loại tế bào chỉ tồn tại ở pha G1 mà không bao giờ phân chia là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Cơ thể người khi mới sinh đã có số lượng lớn loại tế bào này, nhưng qua thời gian chúng chết dần nhưng không hề phân chia ra các tế bào mới.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.