Nhiệt độ ở thủ đô Ôt-ta-oa, Ca-na-đa (Ottawa, Canada) lúc 7 giờ là ( - 6độ C ), đến 9 giờ tăng thêm (3độ C ). Nhiệt độ ở Ôt-ta-oa lúc 9 giờ là bao nhiêu?


Câu 108022 Vận dụng

Nhiệt độ ở thủ đô Ôt-ta-oa, Ca-na-đa (Ottawa, Canada) lúc 7 giờ là \( - 6^\circ C\), đến 9 giờ tăng thêm \(3^\circ C\). Nhiệt độ ở Ôt-ta-oa lúc 9 giờ là bao nhiêu?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Nhiệt độ 9h = ( Nhiệt độ lúc 7h ) + \(3^\circ C\).

- Sử dụng quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.