Trong một ngày, nhiệt độ ở New-York lúc 6 giờ là ( - (4^o)C ), đến 10 giờ tăng thêm ((5^o)C ) và lúc 13 giờ tăng thêm ((4^o)C ). Nhiệt độ ở New-York lúc 13 giờ là bao nhiêu?


Câu 108056 Vận dụng

Trong một ngày, nhiệt độ ở New-York lúc 6 giờ là \( - {4^o}C\), đến 10 giờ tăng thêm \({5^o}C\) và lúc 13 giờ tăng thêm \({4^o}C\). Nhiệt độ ở New-York lúc 13 giờ là bao nhiêu?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Nhiệt độ ở New-York lúc 13 giờ bằng nhiệt độ lúc 6 giờ cộng nhiệt độ tăng.

Áp dụng tính chất:

- Giao hoán: \(a + b = b + a\);

- Kết hợp: \(\left( {a + b} \right) + c = a + \left( {b + c} \right);\)

- Cộng với số \(0\): \(a + 0 = 0 + a;\)

- Cộng với số đối: \(a + \left( { - a} \right) = \left( { - a} \right) + a = 0.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.