+) Tích của một số chẵn các số nguyên âm là một số nguyên ..(1).. +) Tích của một số lẻ các số nguyên âm là một số nguyên ..(2).. Từ thích hợp để điền vào hai chỗ chấm trên lần lượt là:


Câu 108210 Thông hiểu

+) Tích của một số chẵn các số nguyên âm là một số nguyên ..(1)..

+) Tích của một số lẻ các số nguyên âm là một số nguyên ..(2)..

Từ thích hợp để điền vào hai chỗ chấm trên lần lượt là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tích của hai số nguyên trái dấu là số nguyên âm.

- Tính của hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.