Nhiệt độ đầu tuần tại một trạm nghiên cứu ở Nam Cực là ( - 25độ C ). Sau 7 ngày nhiệt độ tại đây là ( - 39độ C ). Hỏi trung bình mỗi ngày nhiệt độ thay đổi bao nhiêu độ C?


Câu 108363 Thông hiểu

 Nhiệt độ đầu tuần tại một trạm nghiên cứu ở Nam Cực là \( - 25^\circ C\). Sau 7 ngày nhiệt độ tại đây là \( - 39^\circ C\). Hỏi trung bình mỗi ngày nhiệt độ thay đổi bao nhiêu độ C?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Tính nhiệt độ thay đổi sau 7 ngày. Nhiệt độ trung bình thay đổi mỗi ngày bằng nhiệt độ thay đổi trong 7 ngày chia cho 7.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.