Ở  gà có bộ NST 2n = 78, một hợp tử của gà nguyên phân một số lần liên tiếp và đã tạo ra các tế bào con ở thế hệ cuối cùng chứa 624 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Các tế bào con tạo ra nói trên lại tiếp tục xảy ra lần phân bào tiếp theo.  Lần phân bào tiếp theo là lần phân bào thứ mấy ?


Câu 10860 Vận dụng

Ở  gà có bộ NST 2n = 78, một hợp tử của gà nguyên phân một số lần liên tiếp và đã tạo ra các tế bào con ở thế hệ cuối cùng chứa 624 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Các tế bào con tạo ra nói trên lại tiếp tục xảy ra lần phân bào tiếp theo. 

Lần phân bào tiếp theo là lần phân bào thứ mấy ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xác định số tế bào con  ở thế hệ cuối cùng

Xác định số lần phân bào và lần phân bào tiếp theo

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.